האם אחד מבני הזוג יכול לקחת משכנתא? משכנתא לבן זוג אחד

תוכן הסתר

תנאים בסיסיים המאפשרים משכנתא חד-זוגית

זוגות נשואים בישראל רגילים לגשת לבנק כגוף כלכלי אחד לצורך לקיחת משכנתא. אולם, ישנם מצבים בהם רק אחד מבני הזוג מעוניין או יכול להיות הרשום כלווה על המשכנתא. כדי שמצב זה יתאפשר, צריכים להתקיים מספר תנאים בסיסיים:

הסכם ממון

מסמך משפטי שנחתם לפני הנישואין הקובע את אופן חלוקת הרכוש והזכויות הכלכליות בין בני הזוג במקרה של גירושין. הסכם ממון יכול לייצר הפרדה רכושית או מנגנונים משפטיים אחרים המאפשרים לבן זוג אחד ליטול על עצמו משכנתא מבלי לשתף את הצד השני.

אישור מבית משפט

במקרים בהם אין הסכם ממון או שבנסיבות מיוחדות, ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולקבל אישור חריג ללקיחת משכנתא על ידי אחד מבני הזוג בלבד. מצבים כאלו יכולים לכלול מקרים של פשיטת רגל של אחד מבני הזוג, חשש מהימורים או הרס כלכלי מצדו, וכדומה.

ויתור זכויות בנכס

דרך נוספת לאפשר משכנתא חד-זוגית היא באמצעות מסמך ויתור זכויות עליו חותם בן הזוג שאינו נוטל את המשכנתא. מסמך זה מציין כי בן הזוג מוותר על זכויותיו בדירה הנרכשת, אך חשוב להבין כי ויתור זה אינו כולל בהכרח ויתור על חובות. במקרה של אי יכולת לעמוד בהחזרים, הבנק יכול לדרוש את פינוי שני בני הזוג.

נקודה שחשוב להבהיר: גם במקרים בהם מתקיימים התנאים הללו, אין זה מבטיח שבן הזוג המעוניין יקבל משכנתא. הבנק עדיין יערוך את כל הבדיקות המקובלות כדי להעריך יכולת החזר וכדאיות כלכלית.

קריטריונים מרכזיים שבודק הבנק

אפילו כשמתקיימים התנאים הבסיסיים שמאפשרים משכנתא חד-זוגית, הבנק יערוך בדיקות מקיפות על בן הזוג הלווה בדיוק כפי שהיה עושה במקרה של זוג המבקש משכנתא. מטרת הבדיקות היא להעריך את יכולת ההחזר ולמזער את סיכוני האשראי מבחינת הבנק. הנה הקריטריונים העיקריים:

הכנסות בן הזוג הלווה

הבנק יבחן את כל מקורות ההכנסה הקבועים: שכר ממשכורת, הכנסות מעסק עצמאי, פנסיה, קצבאות (במידה ורלוונטיות), וכדומה. ככל שההכנסה הפנויה (הכנסה נטו לאחר הוצאות מחיה בסיסיות) גבוהה יותר, כך יגדל הסיכוי לקבלת משכנתא בסכום גבוה.

הוצאות ישירות ועקיפות

בנוסף להוצאות מחיה שוטפות (מזון, דיור, תחבורה, חינוך וכו’), הבנק יבדוק התחייבויות פיננסיות אחרות כמו הלוואות קיימות, תשלומי מזונות, הוראות קבע משמעותיות, ועוד. כל אלה מקטינים את ההכנסה הפנויה הפוטנציאלית להחזרי המשכנתא.

חובות ופשיטות רגל

דירוג אשראי והיסטוריה פיננסית נקיים הם קריטיים לקבלת משכנתא. הבנק יבדוק אם בן הזוג הלווה נמצא בהליכי פשיטת רגל, הסדרי חוב, חשבונות מוגבלים, או שיש לו היסטוריה של צ’קים חוזרים ואי עמידה בתשלומים בעבר. בעיות מסוג זה פוגעות בסיכויים לקבל משכנתא או יובילו לתנאים פחות נוחים.

יציבות תעסוקתית

הבנק מעדיף לראות ותק ויציבות במקום העבודה. שכירים בעלי קביעות, עובדי מדינה, או עצמאים עם עסק מבוסס ייחשבו ללקוחות אטרקטיביים יותר. פרילנסרים, עובדים בתחומים עם תחלופה גבוהה, או מי שנמצא בתקופות מעבר בקריירה עלול להתקשות יותר בקבלת משכנתא.

חשוב לזכור: היחס בין סכום המשכנתא המבוקש ובין גובה ההכנסה הפנויה ישפיע על יחס המימון שהבנק יהיה מוכן לאשר. ככל שהיחס הזה גבוה יותר, כך הריבית על המשכנתא עשויה להיות גבוהה יותר.

מקרים נפוצים למשכנתא חד-זוגית

ישנן מספר סיבות שבגללן זוגות עשויים לבחור בלקיחת משכנתא על שם אחד מבני הזוג בלבד. הנה המקרים הנפוצים ביותר:

רכישת דירה ראשונה או דירה נוספת

זוגות צעירים בתחילת דרכם המשותפת עשויים להחליט שאחד מבני הזוג ייקח משכנתא על שמו בשלב הראשוני, במיוחד אם ישנו פער משמעותי בהכנסות או ביכולת ההחזר הפוטנציאלית. גם במקרה של רכישת דירה להשקעה, לעיתים עדיף מבחינת המס ומשיקולים כלכליים לרשום את הנכס רק על שם אחד מבני הזוג.

הכנסות גבוהות רק לאחד מבני הזוג

כאשר אחד מבני הזוג מרוויח משמעותית יותר מהשני, הגיוני מבחינה פיננסית להעביר את האחריות על המשכנתא לבעל ההכנסה הגבוהה. כך, גדלים הסיכויים לקבל אישור לסכום גבוה יותר, לקבל הערכת סיכון טובה יותר מהבנק, ועל כן לקבל ריביות אטרקטיביות יותר.

הגנה על בן זוג מבעיות כלכליות של הצד השני

אם לאחד מבני הזוג ישנו היסטוריית אשראי בעייתית, חובות משמעותיים, או שהוא מצוי בתהליך של פשיטת רגל או הסדר חוב, לקיחת המשכנתא על שם בן הזוג השני עשויה להגן עליו מפני הסתבכויות פיננסיות עתידיות. בדרך זו מונעים מצב בו הבנק מעקל את הדירה עקב חובות שלא קשורים למשכנתא עצמה.

שיקולי תכנון עתידי לקראת גירושין אפשריים

אף זוג לא רוצה לחשוב על האפשרות הזו בעת רכישת דירה, אך לצערנו גירושין הם מציאות נפוצה. במקרים מסוימים, זוגות בוחרים מלכתחילה במשכנתא חד-זוגית כדי להקל על חלוקת הרכוש וההתחייבויות הכלכליות במקרה של פרידה בעתיד. מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה במקרים כאלה.

נקודה נוספת: כאשר רוכשים דירה עם משכנתא חד-זוגית, כדאי לזכור שהדבר ישפיע על היכולת לקחת משכנתאות נוספות בעתיד. הבנקים כוללים את החזר המשכנתא הקיימת בחישוב יכולת ההחזר גם אם רק אחד מבני הזוג רשום על המשכנתא.

השלכות מרכזיות של משכנתא על שם בן זוג אחד

הבחירה במשכנתא חד-זוגית נושאת עימה השלכות משמעותיות שחשוב להכיר לפני קבלת ההחלטה:

יחס מימון נמוך

כאשר רק בן זוג אחד נוטל אחריות על המשכנתא, הבנק מתבסס אך ורק על הכנסותיו לצורך חישוב יכולת ההחזר. לכן, סביר להניח שיחס המימון (גובה המשכנתא ביחס לשווי הנכס) יהיה נמוך יותר בהשוואה לזוג המגיש בקשה משותפת. פירוש הדבר שההון העצמי הנדרש מצדכם יהיה גבוה יותר.

ריביות פוטנציאליות גבוהות יותר

הבנק תופס את מי שלוקח משכנתא לבדו כבעל רמת סיכון גבוהה יותר בהשוואה לזוג לווים. לכן, במקרים מסוימים הריביות במשכנתא חד-זוגית עלולות להיות גבוהות יותר, מה שמייקר את ההלוואה בטווח הארוך.

מגבלות ברישום הזכויות בנכס

בדרך כלל, גם במשכנתא חד-זוגית שני בני הזוג יירשמו כבעלי הדירה בטאבו. אולם, במידה ויש הסכם ממון המפריד רכוש או שקיים ויתור זכויות מצד בן הזוג השני, הרישום יהיה שונה ויכול להגביל את יכולתו למכור או לשעבד את חלקו בדירה בעתיד.

זכויותיו של בן הזוג שאינו נוטל משכנתא

גם אם בן זוג אחד נושא באחריות הבלעדית למשכנתא, לבן הזוג השני יש עדיין זכויות מסוימות בדירה. למשל, במקרה של פטירה הזכויות עוברות לבן הזוג השני בהתאם לצוואה או להוראות החוק. חשוב להסדיר נושאים אלו בצורה משפטית מסודרת כדי למנוע מחלוקות עתידיות.

השפעה על תכנון פיננסי משפחתי לטווח ארוך

משכנתא חד-זוגית עשויה להשפיע על קבלת הלוואות נוספות בעתיד, מימון לימודים גבוהים לילדים, תכנון פנסיה משותפת, ואפילו על הזכאות לסיוע ממשלתי בתכניות כמו “מחיר למשתכן”. על כן, חשוב לבחון את הנושא כחלק מתמונה כלכלית רחבה ולא כהחלטה נקודתית.

תהליך קבלת משכנתא חד-זוגית

המסלול לקבלת אישור למשכנתא חד-זוגית דומה באופן כללי לתהליך שעוברים זוגות, אך ישנם מספר הבדלים ונקודות שכדאי להדגיש:

התייעצות עם יועץ משכנתאות

מומלץ מאוד להיעזר ביועץ משכנתאות מוסמך כבר בשלב מוקדם. היועץ יסייע לכם להבין האם אתם זכאים למשכנתא חד-זוגית, מהם הסיכויים לקבל אישור, ואיזה מסלולי משכנתא עשויים להתאים למצבכם האישי. חשוב למצוא יועץ אובייקטיבי ומנוסה ששם את האינטרסים שלכם בראש סדר העדיפויות.

פנייה לבנקים

מומלץ להגיש בקשה למספר בנקים, כיוון שכל בנק למשכנתאות מאמץ מדיניות סיכונים משלו ומציע תנאים שונים. השוואת הצעות ממספר בנקים תאפשר לכם למצוא את העסקה המשתלמת ביותר, בין אם בריביות, מסלולי החזר, או גמישות בפירעון מוקדם.

מסמכים נדרשים

בדומה לזוגות, בן הזוג המעוניין לקחת משכנתא לבדו יצטרך להציג מסמכים המוכיחים הכנסה ויציבות פיננסית: תלושי משכורת אחרונים, דפי חשבון בנק, אישור על הכנסות נוספות במידת הצורך, דו”ח ריכוז נתוני אשראי, וכו’. בנוסף, יידרשו המסמכים המשפטיים הרלוונטיים – הסכם ממון, אישור מבית משפט, או מסמך ויתור זכויות.

קבלת אישור עקרוני ומשכנתא

לאחר שהבנק יאשר את הבקשה באופן עקרוני, תצטרכו להביא שמאי מטעמכם להערכת שווי הנכס. בהתבסס על ההערכה והמסמכים שהגשתם, הבנק ייתן לכם הצעה סופית הכוללת את סכום המשכנתא, ריביות, מסלולים, תנאי פירעון מוקדם, לוח סילוקין, ועמלות נלוות. לאחר חתימה על חוזה המשכנתא, עורך הדין מטעמכם יטפל ברישום המשכנתא בטאבו ובהעברת הכספים למוכר.

חשוב להדגיש: תנאי המשכנתא שתקבלו, במיוחד הריביות וגמישות תנאי ההחזר, תלויים במידה רבה בכושר המיקוח שלכם וברמת האטרקטיביות שלכם כלקוחות בעיני הבנק.

היבטים נוספים שכדאי לשקול

מעבר להחלטה העקרונית של לקיחת משכנתא על שם אחד מבני הזוג, ישנם גם היבטים פיננסיים, משפטיים ורגשיים המשפיעים על תהליך קבלת ההחלטות.

היבטים פיננסיים

ניהול תקציב

משכנתא היא התחייבות כלכלית כבדה למשך שנים רבות. על בן הזוג הנוטל את המשכנתא לוודא שיוכל לעמוד בהחזרים החודשיים בנוסף לכל הוצאות המחייה. ניהול תקציב מסודר המתעדכן באופן שוטף הוא כלי חיוני במצב זה.

יכולת החזר

חשוב לקחת בחשבון לא רק את המצב הכלכלי הנוכחי, אלא גם תרחישים עתידיים אפשריים: צמצום בהכנסות, הוצאות לא מתוכננות, עלייה משמעותית בריביות המשכנתא ועוד. יש לשאול את עצמכם בכנות – האם יש לכם “רזרבות” כלכליות להתמודד עם מצבים בלתי צפויים.

ביטוח חיים וביטוח נכס

ביטוח המשכנתא נועד להגן על הבנק במקרה של אי יכולת לפרוע את ההלוואה. בנוסף, מומלץ בחום לרכוש ביטוח חיים פרטי כדי שבמקרה של פטירה בן הזוג הנותר והמשפחה לא יישארו בחובות כבדים. ביטוח דירה הוא כמובן חובה בכל מקרה.

אפיקי חיסכון

במקביל לתשלומי המשכנתא, כדאי לבנות תכנית חיסכון והשקעה שתבטיח יציבות כלכלית עתידית. התייעצו עם מתכנן פיננסי לגבי האפיקים המתאימים לכם בהתאם למטרות שלכם, גילכם, ורמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת.

היבטים משפטיים

הסכמי ממון, זכויות קנייניות, צוואות

בהתאם למצבכם המשפטי, היעזרו בעורך דין המתמחה בתחום כדי להסדיר את כל הנושאים הנוגעים להפרדת רכוש, הגדרת הזכויות של כל אחד מבני הזוג בנכס, זכויות במקרה של פטירה ומחלוקות עתידיות.

רישום בטאבו והערות אזהרה

חשוב להבין את ההשלכות של הסכם ממון, ויתור זכויות או אישור מבית המשפט על אופן הרישום שלכם כבעלי הנכס, ולבצע את הרישומים הנדרשים בטאבו.

מעבר להיבטים הפיננסים והמשפטיים, למשכנתא חד-זוגית עלולה להיות גם השפעה משמעותית על הדינמיקה הרגשית בתוך הזוגיות. הנה מספר היבטים רגשיים חשובים:

שיתוף פעולה ותקשורת פתוחה

קבלת החלטות משותפת לגבי משכנתא, גם אם היא נלקחת על שם בן זוג אחד בלבד, חיונית לשמירה על תחושת שותפות והרמוניה. חשוב לנהל שיח גלוי על חששות, ציפיות, ותוכניות כלכליות לעתיד, ולוודא ששני בני הזוג מרגישים בנוח עם ההחלטות המתקבלות.

תמיכה הדדית

תהליך לקיחת משכנתא יכול להיות מלחיץ. בן הזוג שלוקח על עצמו את האחריות למשכנתא עלול לחוש לחץ וחרדה, במיוחד בתקופות של קושי כלכלי. תפקידו של בן הזוג השני להעניק תמיכה רגשית, לעזור בתכנון תקציב משותף, ואולי אף לסייע בהתמודדות עם הבירוקרטיה הנלווית לתהליך.

מניעת רגשות אשמה וטינה

בתקופות מאתגרות עלולים לצוץ רגשות לא נעימים. צד אחד עלול להרגיש אשם על כך שהוא מטיל נטל כבד על בן זוגו, או לחוש מתוסכל על שאינו יכול לסייע יותר. הצד השני עלול לפתח טינה, במיוחד אם נאלץ לוותר על דברים מסוימים עקב ההחזרים הגבוהים. תקשורת פתוחה וכנה היא המפתח למניעת מצבים כאלה.

שינויים במצב המשפחתי

משכנתא חד-זוגית, במיוחד כאשר היא מלווה בהסכם ממון המפריד רכוש, עלולה לסבך את העניינים במקרה של גירושין. חשוב שבני הזוג יהיו ערים להשלכות האפשריות ויפעלו בשקיפות מלאה אחד כלפי השנייה לכל אורך הדרך.

נקודה למחשבה: אם קיימים חששות, חוסר ביטחון, או תחושה שאחד מבני הזוג מנצל את השני, אולי עדיף לדחות את רכישת הדירה עד שתוכלו להגיע להחלטות משותפות ממקום של אמון ושיתוף מלא.

מקרים מיוחדים

עולים חדשים

עולים חדשים ללא היסטוריית אשראי בישראל עלולים להתקשות בקבלת משכנתא כזוג, במיוחד בשנים הראשונות לאחר העלייה. במקרה כזה, משכנתא על שם בן הזוג שנמצא בארץ זמן רב יותר ובעל דירוג אשראי חיובי יכולה להיות הפתרון לרכישת דירה.

זוגות חד-מיניים

במקרים מסוימים, זוגות חד-מיניים עלולים להיתקל בקשיים נוספים או מגבלות בירוקרטיות בדרך ללקיחת משכנתא משותפת. במקרים אלו, משכנתא חד-זוגית עשויה לפשט את התהליך, אך חשוב להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום כדי להבטיח את זכויות שני בני הזוג.

חיילים משוחררים

חיילים משוחררים זכאים לעיתים להטבות והקלות בתנאי המשכנתא. עם זאת, הסכומים המאושרים עלולים להיות נמוכים יחסית. אם רק בן זוג אחד זכאי להטבות, משכנתא על שמו עשויה לאפשר רכישת דירה בסכום גבוה יותר.

הורים יחידניים

עבור הורים יחידניים, נטילת משכנתא מהווה אתגר גדול במיוחד. תכנון הפיננסי חייב להיות מדויק וקפדני, וחשוב להיעזר ביועצי משכנתאות המתמחים בעבודה עם אוכלוסייה זו כדי למצוא את המסלולים המתאימים ביותר ולמזער סיכונים.

חשוב לציין שגם במקרים מיוחדים אלו, הבנקים יעריכו את יכולת ההחזר הפוטנציאלית ויבדקו את כדאיות מתן ההלוואה בדיוק כפי שהיו עושים מול כל זוג אחר.

טיפים חשובים

שקיפות וכנות בין בני הזוג

זוהי אבן היסוד בכל הנוגע לקבלת החלטות פיננסיות משותפות. דברו בפתיחות על כל החששות, הציפיות, והתוכניות שלכם לעתיד. הסתרת מידע או קבלת החלטות ללא ידיעת בן הזוג עלולות לפגוע באמון ולגרום לבעיות בהמשך.

איסוף מקיף של מידע רלוונטי מראש

עוד לפני שאתם פונים לבנק, למדו על התהליך, הכירו את הזכויות שלכם, ובדקו את תנאי השוק העדכניים. ככל שתגיעו מוכנים יותר, כך תגדילו את הסיכויים שלכם לקבל החלטה מושכלת ולהשיג תנאים טובים.

בחירה מושכלת של מסלול המשכנתא

אל תתפתו לריביות נמוכות בטווח הקצר מבלי לבחון היטב את כל התנאים הנלווים. בניית תמהיל משכנתא המתאים לצרכים שלכם חיונית לניהול פיננסי נכון בטווח הארוך.

סיכום

רכישת דירה היא לרוב ההחלטה הפיננסית המשמעותית ביותר שזוגות מקבלים. בעוד שזוגות נשואים פונים לקבלת משכנתא כגוף כלכלי אחד, ישנם מצבים בהם רק אחד מבני הזוג מעוניין או יכול לקחת את המשכנתא על שמו. אפשרות זו קיימת במקרה של הסכם ממון, אישור מבית משפט, או ויתור זכויות של בן הזוג השני על הדירה הנרכשת.

משכנתא חד-זוגית כרוכה ביתרונות וחסרונות אותם חשוב לבחון בכובד ראש לפני קבלת ההחלטה. תכנון פיננסי מוקדם, היעזרות ביועץ משכנתאות ובמידת הצורך גם בעורך דין, ושקיפות מלאה בין בני הזוג – כל אלו חיוניים להצלחת התהליך.

*אין לראות במאמר זה ייעוץ פיננסי או כלכלי משום אופן

** בעקבות כך שיכול להיות בעיה של איסור ריבית מהתורה הקדושה – יש לפנות לרב פוסק ירא שמיים בכדי שיתן לכם ייעוץ לפני לקיחת הלוואה או כל קונסטלציה אחרת שיש בה ריבית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן